Χρηματοδότηση το έργο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από Μινώα προς Λεύκες – Αγία Θέκλα Καταπόλων Αμοργού»

Με ευχαρίστηση σας ανακοινώνουμε ότι με την υπ’ αριθ. πρωτ 36630-30/3/2018 ( ΑΔΑ: ΨΧΑΛ465ΧΙ8-Ο4Ε) του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Αλέξη Χαρίτση εντάχθηκε για χρηματοδότηση το έργο «Βελτίωση – ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από Μινώα προς Λεύκες – Αγία Θέκλα Καταπόλων Αμοργού» στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ειδικού Σκοπού για το Νότιο Αιγαίο 2017-2020 , προϋπολογισμού ύψους 650.000 ευρώ.

Η σχετική μελέτη είναι έτοιμη και αναλαμβάνομε ενέργειες δημοπράτησης του έργου.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ