Σας ανακοινώνουμε ότι υπεγράφη σήμερα η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «Αφαλάτωση Καταπόλων» η οποία θα αποτελείται από δυο μονάδες παραγωγής πόσιμου νερού 300 κυβ ημερησίως , μεταξύ του Δήμου και της εταιρίας «ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α.Ε» συνολικού προϋπολογισμού 671.448,25 ευρώ , με χρηματοδότηση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
Η διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι έξι μήνες.

Στην κατασκευή των συνοδών έργων έχει προβλεφθεί χώρος για επέκταση σε 1200 κυβ. ημερησίως.

Με το έργο αυτό λύεται μερικώς η υδροδότηση της Χωρικής Ενότητας Χώρας Καταπόλων και αφ΄ ενός θα δώσει καθαρό νερό στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και αφ΄ ετέρου ο υδροφόρος ορίζοντας των Καταπόλων θα βελτιωθεί και το απόθεμα του βελτιωμένο θα χρησιμοποιηθεί από τους αγρότες της περιοχής.

Υπάρχει ήδη διαθέσιμη χρηματοδότηση για δεύτερη μονάδα αφαλάτωσης, δυναμικότητας 450 κυβ. ημερησίως και αναζητείται οικόπεδο στην περιοχή της Αιγιάλης για να τοποθετηθεί.
Ήδη εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η μελέτη σκοπιμότητας για εγκατάσταση μιας μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 600 κυβ. ημερησίως για εγκατάσταση στην Χωρική Ενότητα Κάτω Μεριάς προκειμένου να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας (γεωργία – κτηνοτροφία), οι επιχειρήσεις (τουρισμός) και κυρίως τα νοικοκυριά.

Σύντομα θα ανατεθεί η μελέτη και θα αναζητηθεί χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ