Με ευχαρίστηση σας ανακοινώνομε ότι με τη συλλογική απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΣΑΕ 367) ΑΔΑ: ΩΩΟΚ465ΧΙ8-ΣΟΞ εντάχθηκαν για χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων τα έργα:

  1. Βελτίωση – Κατασκευή δρόμου Θολάρια – Αγ. Ιωάννης με προϋπολογισμό 650.000 ευρώ.
  2. Ολοκληρωμένη δράση ανάπλασης Βυζαντινού οικισμού Χώρας Αμοργού με προϋπολογισμό 750.000 ευρώ.
  3. Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από Μινώα προς Λεύκες – Αγία Θέκλα Καταπόλων Αμοργού με προϋπολογισμό 750.000 ευρώ.

Τα παραπάνω έργα θα συμβάλουν στην ανάπτυξη του τουρισμού και του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας του νησιού και είχαν προγραμματισθεί, μελετήθηκαν και προωθήθηκαν από το Δήμο. Άμεσα θα αναλάβομε ενέργειες για τη δημοπράτηση των παραπάνω έργων .Και ευελπισθούμε σύντομα να σας ανακοινώσομε και νέες εντάξεις.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ