ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟΚΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ