Α.Ο.Ε. 48)24-5-2023 Εγκριση για την προμήθεια ρυμουλκούμενου καλαθοφορου οχηματος από το ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ