Απόφαση 43/2023:

Αποδοχή χρηματοδοτήσεων. (δείτε εδώ)

Απόφαση 44/2023:

Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο “ΤΠΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ για την πράξη με τίτλο «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας Δήμου Αμοργού». (δείτε εδώ)

Απόφαση 46/2023:

Αποδοχή δωρεάς βιβλίων. (δείτε εδώ)

Απόφαση 47/2023:

3η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 ». (δείτε εδώ)

Απόφαση 48/2023:

Έγκριση των προδιαγραφών και των λοιπών τευχών της μελέτης για την προμήθεια ενός ρυμουλκούμενου καλαθοφόρου οχήματος από το Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ». (δείτε εδώ)

Απόφαση 49/2023:

Έγκριση μίσθωσης μίας (1) μονάδας αφαλάτωσης 300 m3/ημέρα για τις ανάγκες των περιοχών Χώρας και Καταπόλων Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 50/2023:

Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για δημιουργία δημοτικού χώρου στάθμευσης στην περιοχή Καμινάκι Λαγκάδας. (δείτε εδώ)

Απόφαση 51/2023:

Έγκριση πρακτικού συμβιβασμού για την ενδοδικαστική επίλυση της διαφοράς μεταξύ της ΑΕ Δομική Εφαρμογή και του Δήμου Αμοργού. (δείτε εδώ)