ΑΠΟΦΑΣΗ 87-2023 Ψήφισμα αλληλεγγύης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγίου Δημητρίου Αττικής