Απόφαση 73/2024:

Συνδιοργάνωση και Οικονομική υποστήριξη από το Δήμο Αμοργού του 7ου αγώνα δρόμου Τrail Challenge στην Αμοργό. (δείτε εδώ)

Απόφαση 74/2024:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμοργού Έτους 2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 75/2024:

1η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 76/2024:

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού Δήμου Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 77/2024:

Μίσθωση ακινήτου στον Όρμο Δ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού για Παιδική χαρά και χώρο στάθμευσης. (δείτε εδώ)

Απόφαση 79/2024:

Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Αμοργού στη Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 80/2024:

Έγκριση πραγματοποίησης Πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Αμοργό. (δείτε εδώ)

Απόφαση 81/2024:

Αίτημα της Ένωσης Ξενοδόχων Αμοργού για συνδιοργάνωση με το Δήμο Αμοργού του 1ου “Αμοργιανού Φεστιβάλ” – Χορήγηση αιγίδας από το Δήμο. (δείτε εδώ)

Απόφαση 82/2024:

Αίτημα της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) “Συνεργασία για την Αμοργό” για χορήγηση αιγίδας από το Δήμο Αμοργού στη διοργάνωση δύο (2) καλλιτεχνικών παραστάσεων εντός του Βοτανικού Πάρκου Αμοργού τον μήνα Ιούλιο 2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 83/2024:

Αίτημα της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας “R2D2” για χορήγηση αιγίδας του Δήμου Αμοργού για διοργάνωση πολιτιστικών δράσεων στο νησί της Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 84/2024:

Έγκριση Δ.Σ. για εξερεύνηση από ειδική ομάδα του βόθωνα(σπηλαιοφάραγγου) που βρίσκεται στην περιοχή “ΜΥΛΟΙ” της Δ.Κ. Αμοργού (Χώρας). (δείτε εδώ)

Απόφαση 85/2024:

Γνωμοδότηση για υδροδότηση αγροτεμαχίου στην περιοχή “Αγροκήπιο” εκτός οικισμού Ραχιδίου της Τ.Κ. Καταπόλων Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 86/2024:

Γνωμοδότηση για υδροδότηση αγροτεμαχίου στην περιοχή “Ρεβίθι” εκτός οικισμού Θολαρίων της Δ.Κ. Θολαρίων Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 87/2024:

Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου στην περιοχή “Σταυρός” εκτός οικισμού της Δ.Κ. Αμοργού (Χώρας). (δείτε εδώ)

Απόφαση 88/2024:

Γνωμοδότηση για τοποθέτηση υδρ/τή για χρήση από Καλαμπόκα Μαρία (πότισμα ζώων), πλησίον δημοτικού σημείου υδροληψίας εκτός οικισμού Όρμου Αιγιάλης. (δείτε εδώ)