Απόφαση 66/2024:

Εξειδίκευση πίστωσης για οφειλές. (δείτε εδώ)

Απόφαση 68/2024:

Αποδοχή χρηματοδότησης. (δείτε εδώ)

Απόφαση 69/2024:

Έγκριση του Πρακτικού της επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων και εκτάσεων. (δείτε εδώ)

Απόφαση 70/2024:

Έγκριση απολογισμού του Δήμου για το οικ. έτος 2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 71/2024:

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης παρακολούθησης δημοτικού προϋπολογισμού για το Α΄ τρίμηνο του οικ. έτους 2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 72/2024:

Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για μίσθωση ακινήτου για χρήση του ως χώρου στάθμευσης και παιδικής χαράς. (δείτε εδώ)

Απόφαση 73/2024:

Εξέταση αιτημάτων επιδόματος κινήτρου σε παραϊατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Αμοργού για το έτος 2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 74/2024:

Εξέταση αιτήματος επιδόματος κινήτρου σε ιατρό ειδικότητας του Κέντρου Υγείας Αμοργού για το έτος 2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 75/2024:

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών και ανάδειξης οριστικού αναδόχου για το έργο «Αποκατάσταση Κινηματογραφικής Λέσχης Αμοργού». (δείτε εδώ)

Απόφαση 77/2024:

Εξειδίκευση πίστωσης για το Νεκροταφείο Καταπόλων. (δείτε εδώ)

Απόφαση 78/2024:

Εξειδίκευση πίστωσης για πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις του Δήμου. (δείτε εδώ)

Απόφαση 79/2024:

Εξειδίκευση πίστωσης για φιλοξενία ιατρικών αποστολών. (δείτε εδώ)

Απόφαση 80/2024:

Εξειδίκευση πίστωσης για την ανανέωση του σήματος λειτουργίας του Δημοτικού κάμπινγκ Καταπόλων. (δείτε εδώ)