Απόφαση 34/2023:

Υποβολή πράξης για ένταξη στο Περιφερειακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο» 2021 2027. (δείτε εδώ)

Απόφαση 35/2023:

Παραλαβή της μελέτης για το δίκτυο ύδρευσης Καταπόλων Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 36/2023:

Αποδοχές χρηματοδοτήσεων. (δείτε εδώ)

Απόφαση 37/2023:

Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2022. (δείτε εδώ)

Απόφαση 38/2023:

Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων μετά από άγονο διαγωνισμό. (δείτε εδώ)

Απόφαση 39/2023:

Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας προς την έμμισθη δικηγόρο του Δήμου, Δέσποινα Δημ. Παναγιώτου για παράσταση και κατάθεση προτάσεων κ.τλ. Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου στις 26.04.2023 για την αντίκρουση Αγωγής της Αικατερίνης συζ. Αβραάμ Αρτέμη, το γένος Μάρκου και Ειρήνης Βαζαίου. (δείτε εδώ)

Απόφαση 40/2023:

Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνη φιλοξενίας. (δείτε εδώ)