ΑΠΟΦΑΣΗ 84-2023 Αντικατάσταση του κ. Σίμου Δημητρίου του Ευαγγέλου στη σύνθεση του Δ.Σ. της ΔΗΚΕΑ