ΑΠΟΦΑΣΗ 69-2023 Αίτημα της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. για χορήγηση αιγίδας από το Δήμο στη διοργάνωση καλλιτεχνικής παράσ