Απόφαση 69/2023:

Αίτημα της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.) “Συνεργασία για την Αμοργό” για χορήγηση αιγίδας από το Δήμο στη διοργάνωση καλλιτεχνικής παράστασης που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 70/2023:

Έγκριση της υπ΄αριθμ. 4/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμοργού (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) με θέμα: “Έγκριση Απολογισμού Έτους 2022 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αμοργού (ΔΗ.Κ.Ε.Α)”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 71/2023:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμοργού Έτους 2023 για 2η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 72/2023:

2η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 73/2023:

Aίτηση Μάρκου Περάτσι για τοποθέτηση πλαστικού σωλήνα εντός της τάφρου δημοτικής οδού για τη μεταφορά επεξεργασμένων λυμάτων βιολογικού καθαρισμού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 74/2023:

Τροποποίηση των όρων και των διατάξεων της υπ΄αριθμ. 113/2003 απόφασης του Δ. Αμοργού με θέμα: “Λήψη απαγορευτικών μέτρων α) για την διακίνηση – τοποθέτηση οικοδομικών υλικών λόγω τουριστικής περιόδου και β) για την έναρξη οικοδομικών εργασιών”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 75/2023:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμοργού Έτους 2023 για 3η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 76/2023:

3η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 77/2023:

Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στις Τ. Κοινότητες Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 78/2023:

Έγκριση της υπ΄αριθμ. 18 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού με θέμα: “Έγκριση Απολογισμού Έτους 2022 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 79/2023:

Έγκριση της υπ΄αριθμ. 5 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αμοργού (ΔΗ.Κ.Ε.Α) με θέμα: “Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Έτους 2023 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αμοργού (ΔΗ.Κ.Ε.Α)”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 80/2023:

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αμοργού στη συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ) Δήμου Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 81/2023:

Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής καταστημάτων εστίασης για το Έτος 2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 82/2023:

Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Αμοργού μέσω του προγράμματος απασχόλησης του ΟΑΕΔ που αφορά μακροχρόνια Ανέργους ηλικίας 55-67 ετών. (δείτε εδώ)

Απόφαση 83/2023:

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Δήμου Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 84/2023:

Αντικατάσταση του κ. Σίμου Δημητρίου του Ευαγγέλου στη σύνθεση του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αμοργού (ΔΗ.Κ.Ε.Α). (δείτε εδώ)

Απόφαση 85/2023:

Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασίας (Σ.Σ.Ε) για το έργο: “Διαμόρφωση Μονάδας Αφαλάτωσης Αιγιάλης Αμοργού”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 86/2023:

Λήψη απόφασης για παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού στην παραλία “Γραμβούσα” για λειτουργία καντίνας. (δείτε εδώ)