Απόφαση 71/2024:

΄Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού του Δήμου Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 72/2024:

Καθορισμός ύψους τροφείων του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού για το Σχολικό Έτος 2023-2024. (δείτε εδώ)