Απόφαση 48/2024:

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Δήμου Αμοργού κατόπιν παρατηρήσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. (δείτε εδώ)

Απόφαση 49/2024:

Διαγραφή οφειλών. (δείτε εδώ)

Απόφαση 50/2024:

Επιστροφή ποσού στην επιχείρηση «Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις ΑΙΓΙΑΛΙΣ Α.Ε.. (δείτε εδώ)

Απόφαση 51/2024:

Εξειδίκευση πίστωσης για εργασίες συντήρησης του δημοτικού σφαγείου. (δείτε εδώ)

Απόφαση 52/2024:

Εξειδίκευση πίστωσης για το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 53/2024:

Αποδοχή πρόσθετης χρηματοδότησης. (δείτε εδώ)

Απόφαση 54/2024:

Έγκριση της μελέτης, της διακήρυξης και των λοιπών τευχών και καθορισμός των όρων διαγωνισμού για τo έργο «Αποκατάσταση δρόμου Ραχούλας Αρκεσίνης». (δείτε εδώ)

Απόφαση 55/2024:

Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ης ΣΣΕ του έργου: «Επέκταση Νηπιαγωγείου Καταπόλων Αμοργού και χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου. (δείτε εδώ)

Απόφαση 57/2024:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος σύμφωνα με την 1η Αναμόρφωση δημ. προϋπολογισμού οικ. έτους 2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 58/2024:

1η Αναμόρφωση δημ. προϋπολογισμού οικ. έτους 2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 59/2024:

Έγκριση του Πρακτικού της δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων και εκτάσεων. (δείτε εδώ)

Απόφαση 61/2024:

Εξέταση αιτήματος για διαγραφή οφειλής. (δείτε εδώ)

Απόφαση 62/2024:

Εξειδίκευση πίστωσης για την αγορά στεφανιών ενόψει της επετείου της 25ης Μαρτίου. (δείτε εδώ)

Απόφαση 63/2024:

Εξειδίκευση πίστωσης για πλύση κλινοσκεπασμάτων του Κέντρου Υγείας Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 64/2024:

Έγκριση πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Αμοργού για τα έτη 2025-2028. (δείτε εδώ)

Απόφαση 65/2024:

Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «Επισκευές Συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Αμοργού (Γ΄ φάση)». (δείτε εδώ)