Απόφαση 31/2023:

Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνη μετακίνησης Ένωσης Φυσικών. (δείτε εδώ)

Απόφαση 32/2023:

Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου και αγροτεμαχίων του Δήμου Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 33/2023:

Αποδοχή δωρεάς απινιδωτών. (δείτε εδώ)