Απόφαση 45/2024:

Υποβολή αιτήματος προς το ΥΠΕΣ για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου, για την λειτουργία του CAMPING Kαταπόλων Αμοργού, στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Έτους 2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 46/2024:

Υποβολή συμπληρωματικού αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Αμοργού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για τη λειτουργία του νεοσύστατου Παιδικού Σταθμού Δήμου Αμοργού, μέσω του Ετήσιου Προγραμματισμού προσλήψεων Έτους 2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 47/2024:

Πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Αμοργού μέσω του προγράμματος απασχόλησης της ΔΥΠΑ που αφορά Ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω. (δείτε εδώ)