Α.Ο.Ε. 26)27-3-2023 Εξειδίκευση πίστωσης για παράθεση γεύματος σε ιατρικό κλιμάκιο