Απόφαση 25/2023:

Αποδοχή χρηματοδότησης. (δείτε εδώ)

Απόφαση 26/2023:

Εξειδίκευση πίστωσης για παράθεση γεύματος σε ιατρικό κλιμάκιο. (δείτε εδώ)

Απόφαση 27/2023:

Εξειδίκευση πίστωσης για τη χορήγηση επιδόματος κινήτρου σε ιατρό του Κ.Υ.. (δείτε εδώ)

Απόφαση 28/2023:

Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για τη δημοπρασία απλής χρήσης παραλιών έναντι ανταλλάγματος. (δείτε εδώ)

Απόφαση 29/2023:

Συναίνεση του Δήμου Αμοργού για τη μεταβολή των ποσοστών συμμετοχής στη χρηματοδότηση των δανειακών συμβάσεων στα πλαίσια των ενταγμένων έργων στο πρόγραμμα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”». (δείτε εδώ)

Απόφαση 30/2023:

Έγκριση υποβολής πρότασης για συμπληρωματική επιχορήγηση του Δήμου Αμοργού για τοποθέτηση αλεξικέραυνων. (δείτε εδώ)