ΑΠΟΦΑΣΗ 63-2023 Έγκριση της υπ΄αριθμ.122023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου