ΑΠΟΦΑΣΗ 61-2023 Τροποποίηση των όρων και των διατάξεων της υπ΄αριθμ.1132003 απόφασης του Δ. Αμοργού με θέμα ΄΄Λήψη απαγορευτικών