ΑΠΟΦΑΣΗ 58-2023 Έγκριση - αποδοχή πρακτικού εκτίμησης της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Δ. Αμοργού