Απόφαση 52/2023:

Έγκριση της υπ΄αριθμ. 2/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αμοργού(ΔΗ.Κ.Ε.Α) με θέμα: “Έγκριση Προϋπολογισμού Έτους 2023 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αμοργού (ΔΗ.ΚΕ.Α)”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 53/2023:

Αίτημα χορήγησης 1ης παράτασης για το έργο «Διαμόρφωση δυτικής εισόδου Χώρας Αμοργού». (δείτε εδώ)

Απόφαση 54/2023:

Αίτημα του Συλλόγου “Νήσος Αμοργός – Σύλλογος για το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό” για την επισκευή και συντήρηση ξερολιθικών κατασκευών σε μονοπάτια της Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 55/2023:

Έγκριση σχεδίου του Δήμου Αμοργού αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών με την ονομασία “ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 56/2023:

Έγκριση σχεδίου αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων “ΔΑΡΔΑΝΟΣ” του Δήμου Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 57/2023:

Έγκριση σχεδίου του Δήμου Αμοργού αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και άμεση / βραχεία διαχείριση των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού με την ονομασία “ΒΟΡΕΑΣ”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 58/2023:

Έγκριση – αποδοχή πρακτικού εκτίμησης της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων του Δ. Αμοργού σχετικά με την αγορά ακινήτου (τμήματος) από το Δήμο Αμοργού στην περιοχή “Ρυακάκι” στον οικισμό “Ποταμός” της Τ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 59/2023:

Επικαιροποίηση αποφάσεων του Δ.Σ. για ανταλλαγή ακινήτου του Δήμου με ακίνητο ιδιοκτησίας Σκοπελίτη Ιωάννη στον οικισμό “Πέρα Ραχίδι” της Τ.Κ. Καταπόλων Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 60/2023:

Απόφαση Δ.Σ. για υποβολή αιτήματος τροποποίησης του Τ.Δ. του έργου: «Κατασκευή Βιβλιοθήκης στο κτίριο του Παλαιού Σχολαρχείου Αμοργού». (δείτε εδώ)

Απόφαση 61/2023:

Τροποποίηση των όρων και των διατάξεων της υπ΄αριθμ.113/2003 απόφασης του Δ. Αμοργού με θέμα: “Λήψη απαγορευτικών μέτρων α) για την διακίνηση – τοποθέτηση οικοδομικών υλικών λόγω τουριστικής περιόδου και β) για την έναρξη οικοδομικών εργασιών”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 63/2023:

Έγκριση της υπ΄αριθμ. 12/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού με θέμα: “1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού Έτους 2023”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 64/2023:

Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου στην περιοχή “ΣΑΚΚΑΣ”, εκτός οικισμού Καταπόλων Τ.Κ. Καταπόλων Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 65/2023:

Διαγραφή χρέους δικαιωμάτων ενταφιασμού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 66/2023:

Ένταξη του Δήμου Αμοργού στο πρόγραμμα δράσης της Α.Μ.Κ. Εταιρίας “HOPEgenesis”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 67/2023:

Αίτηση κ. Μαρίας Οικονομίδου για εκτέλεση εργασιών στο όριο κτήματος ιδιοκτησίας της για
προστασία από όμβρια ύδατα. (δείτε εδώ)