Απόφαση 62/2024:

΄Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Παιδικού Σταθμού του Δήμου Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 63/2024:

Καθορισμός ύψους τροφείων του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού για το Σχολικό Έτος 2023-2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 64/2024:

Παρέμβαση του Δήμου Αμοργού στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο: “Όροι αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας στις παραθαλάσσιες περιοχές και άλλες διατάξεις”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 65/2024:

Συμμετοχή του Δήμου Αμοργού στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Βερολίνου (ΙΤ). (δείτε εδώ)

Απόφαση 66/2024:

Γνωμοδότηση για έκδοση αυτοτελούς έγκρισης επέμβασης από τη Δ/νση Δασών Κυκλάδων για το έργο “Υδροδότηση Κάτω Μεριάς Αμοργού”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 67/2024:

Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου στην περιοχή “Λεβρωσσός”, εκτός οικισμού “Θολαρίων” Δ.Κ. Θολαρίων Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 68/2024:

Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου στην περιοχή “Λιβάδι” εκτός οικισμού “Καταπόλων” Δ.Κ. Καταπόλων Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 69/2024:

Γνωμοδότηση για υδροδότηση αγροτεμαχίου στην περιοχή “Δίστρατα” εκτός οικισμού “Αρκεσίνης” Δ.Κ. Αρκεσίνης Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 70/2024:

Έκδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας για το ασθενές τηλεοπτικό σήμα στην περιοχή της Αιγιάλης Αμοργού. (δείτε εδώ)