Απόφαση 29/2024:

Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων-αγροτεμαχίων. (δείτε εδώ)

Απόφαση 30/2024:

Εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια και την τοποθέτηση πινακίδων σε μονοπάτια της Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 31/2024:

Αποδοχή δωρεάς βιβλίων. (δείτε εδώ)

Απόφαση 32/2024:

Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δ. Αμοργού στο πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» στον άξονα προτεραιότητας 2 «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» του Πράσινου Ταμείου της Πράξης «Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού (Ολοκλήρωση ΣΧΟΟΑΠ Αμοργού)» και αποδοχής των όρων του Προγράμματος. (δείτε εδώ)

Απόφαση 33/2024:

Υποβολή αιτήματος για 2η τροποποίηση του έργου «Kατασκευή δικτύου ύδρευσης Αιγιάλης Αμοργού» στο πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ. (δείτε εδώ)

Απόφαση 34/2024:

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της πράξης «Amorgos Heritage Route». (δείτε εδώ)

Απόφαση 35/2024:

Εξειδίκευση πίστωσης για καταβολή ποσού αποζημίωσης κατά το αρ. 8 παρ. 9 εδ. β του Ν. 4474/2017. (δείτε εδώ)

Απόφαση 36/2024:

Εξειδίκευση πίστωσης για επίπλωση Παιδικού Σταθμού Δήμου Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 37/2024:

Αποδοχή χρηματοδοτήσεων. (δείτε εδώ)

Απόφαση 38/2024:

1η Αναμόρφωση δημ. προϋπολογισμού οικ. έτους 2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 39/2024:

Έγκριση του Πρακτικού Ι και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο «Αποκατάσταση Κινηματογραφικής Λέσχης Αμοργού». (δείτε εδώ)

Απόφαση 40/2024:

Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες μετακίνησης υπαλλήλου του Δήμου. (δείτε εδώ)

Απόφαση 41/2024:

Εξειδίκευση πίστωσης υπέρ ΔΕΔΔΗΕ. (δείτε εδώ)

Απόφαση 42/2024:

Εξειδίκευση πίστωσης για τη συμμετοχή εκπροσώπου στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση Βερολίνου ΙΤΒ. (δείτε εδώ)

Απόφαση 43/2024:

Εξειδικεύσεις πιστώσεων για το Κέντρο Υγείας και τα Π.Π.Ι Αιγιάλης και Αρκεσίνης. (δείτε εδώ)

Απόφαση 44/2024:

Εξειδίκευση πίστωσης για συντηρήσεις και επισκευές του Κέντρου Υγείας Αμοργού. (δείτε εδώ)