Απόφαση 16/2023:

Αίτημα χορήγησης 2ης παράτασης εκπόνησης μελέτης αναβάθμισης λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένος Καταπόλων Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 17/2023:

Αποδοχή χρηματοδοτήσεων. (δείτε εδώ)

Απόφαση 19/2023:

1η Αναμόρφωση δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 20/2023:

Σύσταση πάγιας προκαταβολής 2023 και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου. (δείτε εδώ)

Απόφαση 21/2023:

Εξειδίκευση πίστωσης για πλύση κλινοσκεπασμάτων του Κέντρου Υγείας. (δείτε εδώ)

Απόφαση 22/2023:

Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνες προβολής. (δείτε εδώ)

Απόφαση 23/2023:

Σύσταση και συγκρότηση 3μελούς επιτροπής εκτίμησης ακινήτου και επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης δημοπρασιών για το έτος 2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 24/2023:

Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού για την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων – αγροτεμαχίων. (δείτε εδώ)