Απόφαση 61/2024:

Έγκριση ψηφίσματος υποστήριξης της λειτουργίας του Κέντρου Πρόληψης “ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ”. (δείτε εδώ)