Απόφαση 13/2023:

Εξειδίκευση πίστωσης υπέρ ΔΕΔΔΗΕ. (δείτε εδώ)

Απόφαση 14/2023:

Έγκριση πρακτικού επιτροπής εισήγησης για ανάθεση για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας υγρών καυσίμων του Δήμου Αμοργού για το έτος 2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 15/2023:

Παραλαβή των τευχών δημοπράτησης για την πράξη με τίτλο “Βελτίωση – ασφαλτόστρωση κύριας αγροτικής οδού Αγίου Παύλου Αιγιάλης Αμοργού. (δείτε εδώ)