ΑΠΟΦΑΣΗ 47-2023 Διαγραφή προσαυξήσεων οφειλήςλογαριασμών ύδρευσης αποχέτευσης Έτους 2021,υδρτών με αριθμ. 01497942 & 101520