Απόφαση 41/2023:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμοργού Έτους 2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 42/2023:

1η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 43/2023:

Παροχή κινήτρων για τη στελέχωση του Κ.Υ. Αμοργού για το Έτος 2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 44/2023:

Λήψη απόφασης για παραχώρηση απλής χρήσης παραλιών έναντι ανταλλάγματος για την άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουόμενων και αναψυχής. (δείτε εδώ)

Απόφαση 45/2023:

Άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς για την ένταξη του Δήμου Αμοργού στην πλατφόρμα των Ψηφιακών πληρωμών ΟΤΑ. (δείτε εδώ)

Απόφαση 46/2023:

Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου στην περιοχή “ΓΙΑΝΝΑΔΕΣ”, εκτός οικισμού “Κολοφάνας” Τ.Κ. Αρκεσίνης Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 47/2023:

Διαγραφή προσαυξήσεων οφειλής λογαριασμών ύδρευσης αποχέτευσης Έτους 2021, υδρ/τών με αριθμ. 01/497942 & 101520, μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων λειτουργίας τους. (δείτε εδώ)

Απόφαση 48/2023:

Αίτημα κ. Λιόση Γεωργίου, ιδιοκτήτη καταστήματος “Η Γιάλη” στον Όρμο Τ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού για αντικατάσταση καγκέλων με τοιχίο παραδοσιακού τύπου. (δείτε εδώ)

Απόφαση 49/2023:

Αίτημα κ.Γρίσπου Μιχαήλ, ιδιοκτήτη καταστήματος με την ονομασία “Πλατσανός” στη Λαγκάδα Τ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού για τοποθέτηση ξύλινου πλέγματος ως συνέχεια υπάρχοντος σε σημείο του περιβάλλοντος χώρου της επιχείρησης. (δείτε εδώ)

Απόφαση 50/2023:

Αίτημα Περάτσι Μάρκο του Λουτσιάνο για προσωρινή τοποθέτηση πλαστικού αγωγού εντός τάφρου δημοτικής οδού για μεταφορά των λυμάτων των νεοσύστατων οικοδομών του σε στεγανό βόθρο που θα κατασκευαστεί σε παρακείμενο αγροτεμάχιο. (δείτε εδώ)