Απόφαση 43/2024:

Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Αμοργού στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Νοτίου Αιγαίου. (δείτε εδώ)

Απόφαση 44/2024:

Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Αμοργού & του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού” Έτους 2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 45/2024:

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Παιδικού Σταθμού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 46/2024:

Kαθορισμός ύψους τροφείων του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού για το Σχολικό Έτος 2023-2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 47/2024:

Ορισμός Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων εγγραφής νηπίων στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό για το Σχολικό Έτος 2023-2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 48/2024:

Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού στην “ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε” με δικαιούχο το Δήμο Αμοργού για την πίστωση σε αυτόν του κληροδοτήματος της Σοφίας Κέλερη. (δείτε εδώ)

Απόφαση 49/2024:

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αμοργού στην “ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΛΦΑ Α.Ε” για την ανάληψη και είσπραξη του ποσού της κληρονομιάς της Σοφίας Κέλερη. (δείτε εδώ)

Απόφαση 50/2024:

Αποδοχή – προσχώρηση του Δήμου Αμοργού στους όρους της από 27-12-2023 Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (Escrow Account) με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΑΔΑ Ψ68Χ4653Π8-ΖΡ0), στο πλαίσιο υλοποίησης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Δράσης με τίτλο: α) Υποδομές παροχής νερού, β) Τηλεμετρία – Έργα τηλεχειρισμού για τον εντοπισμό διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, γ) Προμήθεια ψηφιακών μετρητών νερού, δ) Μονάδες αφαλάτωσης. (δείτε εδώ)

Απόφαση 51/2024:

Παροχή κινήτρων για τη στελέχωση του Κ.Υ. Αμοργού για το Έτος 2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 52/2024:

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τον υπάρχοντα λογαριασμό ειδικού σκοπού που έχει ανοιχτεί στην Eurobank Ergasias AE και αφορά τη κατάθεση ποσού της Πάγιας Προκαταβολής του Δήμου Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 53/2024:

Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτων στη θέση “Χαλόπετρο” εκτός οικισμού “Όρμου” Δ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 54/2024:

Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου εκτός οικισμού “Όρμου” Δ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 55/2024:

Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου στην περιοχή “Νερά” εκτός οικισμού “Ξυλοκερατίδι” Δ.Κ. Καταπόλων Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 56/2024:

Γνωμοδότηση για υδροδότηση αγροτεμαχίου εκτός οικισμού “Χώρας” Δ.Κ. Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 57/2024:

Γνωμοδότηση για υδροδότηση αγροτεμαχίου εκτός οικισμού Χώρας Δ.Κ. Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 58/2024:

Γνωμοδότηση για υδροδότηση Ι.Ν. Αγίας Τριάδος εκτός οικισμού “Λαγκάδας” Δ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 59/2024:

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Τεχνολογικής Αναβάθμισης Δ. Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 60/2024:

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για την αξιοποίηση του Αρχαιολογικού Χώρου “Αρχαία Μινώα”. (δείτε εδώ)