Απόφαση 14/2024:

Έγκριση των όρων και σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμοργού και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του έργου “Καταπολέμηση κουνουπιών έτους 2024”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 15/2024:

Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Παιδικού Σταθμού Δήμου Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 16/2024:

Καθορισμός ύψους τροφείων του Παιδικού Σταθμού Δήμου Αμοργού για το σχολικό έτος 2023-2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 17/2024:

Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ και ανάδειξη οριστικού αναδόχου για τη «Μελέτες Κατασκευής ΣΜΑΥ Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 18/2024:

Μεταφορά υπολοίπου τραπεζικού λογαριασμού της καταργηθείσας κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αμοργού» (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) σε λογαριασμό του Δήμου Αμοργού και παράλληλα κλείσιμο του τραπεζικού λογαριασμού του προαναφερθέντος νομικού προσώπου στην Τράπεζα Πειραιώς. (δείτε εδώ)

Απόφαση 19/2024:

Μεταφορά υπολοίπου τραπεζικού λογαριασμού της καταργηθείσας κοινωφελούς επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αμοργού» (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) και παράλληλα κλείσιμο του τραπεζικού λογαριασμού του προαναφερθέντος νομικού προσώπου στην Τράπεζα της Ελλάδος. (δείτε εδώ)