Α.Ο.Ε. 163)13-12-2023 Ανακαθορισμός ή μη ΤΕΛΟΥΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ του Δημου 2024