Απόφαση 130/2023:

Εξειδίκευση πίστωσης για το Κέντρο Υγείας. (δείτε εδώ)

Απόφαση 131/2023:

Εξειδίκευση πίστωσης για δαπάνη φιλοξενίας. (δείτε εδώ)

Απόφαση 132/2023:

Εξειδίκευση πίστωσης για εξόφληση δικηγόρου από παλαιότερη ανάθεση νομικών υπηρεσιών. (δείτε εδώ)

Απόφαση 133/2023:

Εξειδίκευση πίστωσης για πλύση κλινοσκεπασμάτων του Κέντρου Υγείας Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 134/2023:

Έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής του Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΠΑΔΙΕΣ ΑΜΟΡΓΟΥ». (δείτε εδώ)

Απόφαση 135/2023:

Έγκριση Πρακτικού ΙΙ και ανάδειξη του τελικού αναδόχου του έργου «Βελτίωση-Ασφαλτόστρωση κύριας αγροτικής οδού Αγ. Παύλου Αιγιάλης Αμοργού». (δείτε εδώ)

Απόφαση 136/2023:

Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για τη μελέτη «Μελέτες κατασκευής ΣΜΑΥ Αμοργού». (δείτε εδώ)

Απόφαση 137/2023:

Παραλαβή μελέτης και τευχών δημοπράτησης και έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ” για την πράξη με τίτλο «Βελτίωση οδού προς Αγία Άννα και Ιερά Μονή Χοζοβιώτισσας». (δείτε εδώ)

Απόφαση 138/2023:

Παραλαβή μελέτης και τευχών δημοπράτησης και Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ” για την πράξη με τίτλο «Βελτίωση οδού προς Τερλάκι Χώρας Αμοργού». (δείτε εδώ)

Απόφαση 139/2023:

Παραλαβή μελέτης και τευχών δημοπράτησης και Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ” για την πράξη με τίτλο «Βελτίωση οδού Λευρωσσού-Ψιλής Άμμου». (δείτε εδώ)

Απόφαση 140/2023:

Παραλαβή υδραυλικής μελέτης κατασκευής δεξαμενής στη Χώρα Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 140_α/2023:

Εξειδίκευση πίστωσης για συντήρηση καυστήρα. (δείτε εδώ)