Απόφαση 173/2023:

Ψήφισμα διαμαρτυρίας για την υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 174/2023:

Αίτημα χορήγησης παράτασης περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ». (δείτε εδώ)

Απόφαση 175/2023:

Έγκριση του 2ου ΑΠΕ & της 1ης ΣΣΕ και χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου : “ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΠΟΛΩΝ ΑΜΟΡΓΟΥ”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 176/2023:

Αίτημα χορήγησης παράτασης για το έργο «Ολοκληρωμένη δράση ανάπλασης Βυζαντινού οικισμού Χώρας Αμοργού (Αποκατάσταση κτιρίου Θόλου – Διαμόρφωση περιοχής πηγαδιών)». (δείτε εδώ)

Απόφαση 177/2023:

9η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 178/2023:

Ανακαθορισμός ή μη τελών φωτισμού – καθαριότητας του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 179/2023:

Ανακαθορισμός ή μη τελών ύδρευσης – αποχέτευσης του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 180/2023:

Ανακαθορισμός ή μη φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 181/2023:

Ανακαθορισμός ή μη τέλους ακίνητης περιουσίας του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 182/2023:

Ανακαθορισμός ή μη τέλους κοιμητηρίων του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 183/2023:

Ανακαθορισμός ή μη τέλους προσγείωσης ελικοπτέρων του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 184/2023:

Ανακαθορισμός ή μη τέλους χρήσης κοινοχρήστων χώρων/πεζοδρομίων του Δήμου Αμοργού για
το Έτος 2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 185/2023:

Ανακαθορισμός ή μη τέλους δικαιώματος χρήσης Δημοτικών Σφαγείων του Δήμου Αμοργού για το
Έτος 2024. (δείτε εδώ)