Α.Ο.Ε. 124)27-10-2023 Αποδοχή χρηματοδότησης για το ΒσΣ