Α.Ο.Ε. 119)17-10-2023 Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ της ΕΔ για την ανάθεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ