Απόφαση 4/2023:

Εξειδίκευση πίστωσης για τη μεταφορά ποσού από το λογαριασμό του Δήμου προς το λογαριασμό του Δ.Λ.Τ.Α. (δείτε εδώ)

Απόφαση 5/2023:

Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών Δήμου Αμοργού για το έτος 2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 6/2023:

Αποδοχές χρηματοδοτήσεων. (δείτε εδώ)

Απόφαση 7/2023:

Εξειδίκευση πίστωσης για εργασίες συντήρησης – επισκευής δημοτικών καταστημάτων. (δείτε εδώ)

Απόφαση 9/2023:

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου. (δείτε εδώ)

Απόφαση 10/2023:

Σύσταση και συγκρότηση 3μελούς επιτροπής εκτίμησης ακινήτου για αγορά οικοπέδου στη θέση Ρυακάκι περιοχή Ποταμού Τ.Κ. Αιγιάλης. (δείτε εδώ)

Απόφαση 11/2023:

Καθορισμός της διαδικασίας ανάθεσης της προμήθειας ειδών καυσίμου του Δήμου Αμοργού για το έτος 2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 12/2023:

Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης (Δ’ τρίμηνο) και ετήσιας έκθεσης παρακολούθησης εκτέλεσης του δημοτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022. (δείτε εδώ)