Απόφαση 16/2023:

Τροποποίηση σύμβασης συνεργασίας με την ΕΕΑΑ Α.Ε για τη μεταφορά της συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ για το Έτος 2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 17/2023:

Συμμετοχή του Δήμου Αμοργού στην Διεθνή Τουριστική Έκθεση του Βερολίνου (ΙΤΒ) που θα διεξαχθεί από 7 έως και 9 Μαρτίου 2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 18/2023:

Παράταση ωραρίου λειτουργίας καταστημάτων κάθε είδους. (δείτε εδώ)

Απόφαση 19/2023:

Έγκριση πολυετούς προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Αμοργού για τα Έτη 2024 – 2027. (δείτε εδώ)

Απόφαση 20/2023:

Καθορισμός πρόσθετων προσόντων για τις θέσεις μόνιμου προσωπικού του Δήμου Αμοργού που εγκρίθηκαν στα πλαίσια του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων 2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 21/2023:

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου, για την λειτουργία του CAMPING Kαταπόλων Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 22/2023:

Υποβολή αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού στο Δήμο Αμοργού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Έτος 2023, για τη λειτουργία του νεοσύστατου Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021». (δείτε εδώ)

Απόφαση 23/2023:

Ένταξη των νησίδων “ΛΙΑΔΙ” και “ΠΛΑΚΑ ΛΙΑΔΙΟΥ” στα διοικητικά όρια της Τ.Κ.Αιγιάλης του Δήμου Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 24/2023:

Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αμοργού με το Δ.Λ.Τ. Αμοργού για υλοποίηση του έργου: «ΗΜ εγκαταστάσεις φωτισμού & κατασκευής πεζοδρομίου στα Κατάπολα Αμοργού». (δείτε εδώ)

Απόφαση 25/2023:

Αίτημα χορήγησης 2ης παράτασης για το έργο «Ολοκληρωμένη δράση ανάπλασης Βυζαντινού οικισμού Χώρας Αμοργού (Φωτισμός Ανεμόμυλων)». (δείτε εδώ)

Απόφαση 26/2023:

Κατάταξη δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 27/2023:

Αίτημα υποκατάστασης αναδόχου του έργου «Ολοκληρωμένη δράση ανάπλασης Βυζαντινού Οικισμού Χώρας Αμοργού (αποκατάσταση κτιρίου Θόλου-διαμόρφωση περιοχής Πηγαδιών)». (δείτε εδώ)

Απόφαση 28/2023:

Έγκριση 3ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: «Ολοκληρωμένη δράση ανάπλασης Βυζαντινού Οικισμού Χώρας Αμοργού (αποκατάσταση κτιρίου Θόλου – διαμόρφωση περιοχής Πηγαδιών)». (δείτε εδώ)

Απόφαση 29/2023:

Διερεύνηση οφειλής λογαριασμού ύδρευσης Έτους 2021, υδρ/τή αριθμ. 00_305131. (δείτε εδώ)

Απόφαση 30/2023:

Διερεύνηση οφειλής λογαριασμού ύδρευσης Έτους 2021, υδρ/τή αριθμ. 8ΕΜΤΑ1172049-12. (δείτε εδώ)

Απόφαση 31/2023:

Διερεύνηση οφειλής λογαριασμού ύδρευσης Έτους 2021, υδρ/τή αριθμ. 16JA176902. (δείτε εδώ)

Απόφαση 32/2023:

Διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών ύδρευσης – αποχέτευσης μέχρι την ολοκλήρωση των ελέγχων λειτουργίας των αντίστοιχων υδρομετρητών. (δείτε εδώ)

Απόφαση 33/2023:

Γνωμοδότηση για σύνδεση στο δίκτυο αποχέτευσης ακινήτου στην περιοχή “Σακκάς”, εκτός οικισμού Καταπόλων, Τ.Κ. Καταπόλων Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 34/2023:

Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου στην περιοχή “Καστελλόπετρα”, εκτός οικισμού “Χώρας” Τ.Κ. Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 35/2023:

Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου στην περιοχή “Σταυρός”, εκτός οικισμού “Χώρας” Τ.Κ. Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 36/2023:

Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου στην περιοχή “Γυαλινάς”, εκτός οικισμού “Ξυλοκερατίδι” Τ.Κ. Καταπόλων Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 37/2023:

Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου, εκτός οικισμού “Θολαρίων” Τ.Κ. Θολαρίων Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 38/2023:

Αίτημα 2ης παράτασης προθεσμίας συμβατικού χρόνου περαίωσης των εργασιών του έργου: “Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Κολοφάνας στην Τ.Κ. Αρκεσίνης Αμοργού”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 39/2023:

Αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου “Βελτίωση – Κατασκευή Δρόμου Θολάρια – Αγ. Ιωάννης Θολαρίων Αμοργού”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 40/2023:

Αυτοδίκαιη παραλαβή του έργου “Βελτίωση – Ασφαλτόστρωση Αγροτικού Δρόμου από Μινώα προς Λεύκες – Αγ. Θέκλα Καταπόλων Αμοργού”. (δείτε εδώ)