ΑΠΟΦΑΣΗ 5-2024 Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Παράδοσης και Πολιτισμού