ΑΠΟΦΑΣΗ 20-2024 Σύσταση και συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Β-θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμοργού μέχρι 30-06-2024