ΑΠΟΦΑΣΗ 19-2024 Σύσταση και συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Αθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμοργού μέχρι 30-06-2024