Απόφαση 3/2024:

Ορισμός Εκπροσώπων του Δήμου Αμοργού για τη συγκρότηση Γνωμοδοτικής Επιτροπής περί χαρακτηρισμού ακτών ως πολυσύχναστων ή μη, μέχρι 31/12/2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 4/2024:

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Τουρισμού και Προβολής της Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 5/2024:

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Παράδοσης και Πολιτισμού Δ.Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 6/2024:

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Περιβάλλοντος Δ. Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 7/2024:

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 8/2024:

Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 9/2024:

Ορισμός Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 10/2024:

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης της απόδοσης των Δημοτικών Εσόδων Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 11/2024:

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Καταπάτησης Δημοτικών χώρων Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 12/2024:

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου τ.μ. οικιών, επιχειρήσεων και ακάλυπτων χώρων του Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 13/2024:

Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου στη σύσταση και συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής προσλήψεων του Δ. Αμοργού για το Έτος 2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 14/2024:

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Υγείας Δ. Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 15/2024:

Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Αμοργού στη Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 16/2024:

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για την εκτέλεση διοικητικών πράξεων και το κλείσιμο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος άνευ άδειας λειτουργίας. (δείτε εδώ)

Απόφαση 17/2024:

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου επιχειρήσεων που υπάγονται στο τέλος παρεπιδημούντων. (δείτε εδώ)

Απόφαση 18/2024:

Σύσταση και συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αμοργού μέχρι 29/06/2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 19/2024:

Σύσταση και συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμοργού μέχρι 29/06/2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 20/2024:

Σύσταση και συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμοργού μέχρι 29/06/2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 21/2024:

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Νεολαίας και Άθλησης Δ. Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 22/2024:

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Πρωτογενούς Τομέα Δ. Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 23/2024:

Ορισμός μελών Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών. (δείτε εδώ)

Απόφαση 24/2024:

Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 25/2024:

Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας Φύλων στο Δήμο Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 26/2024:

Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για τη μίσθωση ή εκποίηση κινητών και ακινήτων πραγμάτων και αξιολόγησης προσφορών Έτους 2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 27/2024:

Σύσταση τριμελούς Επιτροπής του επιχειρησιακού προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ καθώς και των συμπληρωματικών μέτρων (ΦΕΚ 1701/Β/2015). (δείτε εδώ)

Απόφαση 28/2024:

Συγκρότηση Επιτροπής για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε). (δείτε εδώ)

Απόφαση 29/2024:

Oρισμός Επιτροπής ελέγχου ακαταλληλότητας οχημάτων Δήμου Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 30/2024:

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής νερού από υδροφόρα πλοία. (δείτε εδώ)

Απόφαση 31/2024:

Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Αμοργού στην Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης – απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων μέχρι 31/12/2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 32/2024:

Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 33/2024:

Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Αμοργού στην Επιτροπή χαρακτηρισμού παραλιών και θεμάτων χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής μέχρι 31/12/2024. (δείτε εδώ)

Απόφαση 34/2024:

Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Αμοργού στο Δ.Σ. του Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμου Πάρου, Αντιπάρου & Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 35/2024:

Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Αμοργού για συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας ΦΟ.Δ.Σ.Α Νοτίου Αιγαίου Α.Ε.. (δείτε εδώ)

Απόφαση 36/2024:

Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Αμοργού για συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις του Δικτύου Αειφόρων Νήσων – Δ.ΑΦ.ΝΗ. (δείτε εδώ)

Απόφαση 37/2024:

Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Αμοργού στις Γενικές Συνελεύσεις της Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων Α.Ε.. (δείτε εδώ)

Απόφαση 38/2024:

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για την απαγόρευση κάθε είδους οικοδομικών εργασιών που προκαλούν όχληση και θόρυβο από 15-6 έως 15-9 κάθε Έτους για αποφυγή της ηχορρύπανσης. (δείτε εδώ)

Απόφαση 39/2024:

Έγκριση της υπ΄αριθμ.78/2023 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού με θέμα: “Έγκριση Προϋπολογισμού Έτους 2024 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού σύμφωνα και με τις υποδείξεις του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 40/2024:

Απόφαση Δ.Σ. για τον ορισμό εξουσιοδοτημένων προσώπων για την κίνηση των λογαριασμών Δημοσίων επενδύσεων (έργων) του Δήμου Αμοργού στην Τράπεζα της Ελλάδος και εξουσιοδότηση του Δημάρχου Αμοργού για την υπογραφή της δήλωσης ορισμού υπευθύνων των λογαριασμών. (δείτε εδώ)

Απόφαση 41/2024:

Ορισμός εκπροσώπων – υπευθύνων για την κίνηση του λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης του Δήμου Αμοργού στην Τράπεζα της Ελλάδος. (δείτε εδώ)

Απόφαση 42/2024:

Εκπροσώπηση του Δήμου Αμοργού και διαχείριση των λογαριασμών του στην Τράπεζα Πειραιώς. (δείτε εδώ)