Απόφαση 13/2024:

Εκπροσώπηση του Δήμου Αμοργού ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά τη δικάσιμο της 31ης.01.2024. (δείτε εδώ)