Α.Ο.Ε. 118)2-10-2023 Έγκριση των Πρακτικών της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ