Α.Ο.Ε. 117) 2-10-2023 Έγκριση Πρακτικού ΙΙ του έργου Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στον Αγιο Παύλο