ΑΠΟΦΑΣΗ 160 -2023 Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου ΄΄Αφαλάτωση Καταπόλων παραγωγής πόσιμου νερού 600κ.μανά ημέρα΄΄