ΑΠΟΦΑΣΗ 155 -2023 Aίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου Αμοργού για εξαίρεση από την κατάργηση του Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου Αμοργού με την επωνυμία ΔΗ.Κ.Ε.Α