Απόφαση 152/2023:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αμοργού Έτους 2023 για 7η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 153/2023:

7η Αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2023. (δείτε εδώ)

Απόφαση 154/2023:

Έγκριση της υπ΄αριθμ. 72/2023 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού με θέμα: “3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού Έτους 2023”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 155/2023:

Αίτημα του Δημοτικού Συμβουλίου Αμοργού για εξαίρεση από την κατάργηση του Ν.Π.Ι.Δ. του Δήμου Αμοργού με την επωνυμία: “Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αμοργού” από τις διατάξεις του Νόμου 5056/2023 για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. (δείτε εδώ)

Απόφαση 156/2023:

Έγκριση της υπ΄αριθμ. 9/2023 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αμοργού (ΔΗ.Κ.Ε.Α) με θέμα: “1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Έτους 2023 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αμοργού (ΔΗ.Κ.Ε.Α)”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 157/2023:

Λήψη απόφασης για την παράταση διάρκειας κατά ένα (1) επιπλέον έτος για τους τρεις (3) εργαζόμενους ΙΔΟΧ που απασχολούνται στο Δήμο Αμοργού μέσω του επιδοτούμενου προγράμματος ΟΑΕΔ που αφορά 10.000 Μακροχρόνια Ανέργους ηλικίας 55 – 67 ετών – ανανέωση των συμβάσεων εργασίας τους. (δείτε εδώ)

Απόφαση 158/2023:

Υλοποίηση προγράμματος Αθλητικά Μονοπάτια – Χειμώνας 2023 από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος σε συνεργασία με το Δήμο Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 159/2023:

Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: “Μελέτη δρόμου προς Αμμούδι Αρκεσίνης Δήμου Αμοργού”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 160/2023:

Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: “Αφαλάτωση Καταπόλων παραγωγής πόσιμου νερού 600κ.μ/ανά ημέρα”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 161/2023:

Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Αρκεσίνης Αμοργού”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 162/2023:

Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: “Προστασία από άμεσο κεραυνικό πλήγμα σε χώρους και κτίρια στις περιοχές “Βρούτση, Λαγκάδα, Χώρα και Κατάπολα στην Αμοργό”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 163/2023:

Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή συνοδών έργων 2ης Μονάδας Αφαλάτωσης Αιγιάλης Αμοργού”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 164/2023:

Έγκριση Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου: Αποκατάσταση δρόμων στις περιοχές “Μπροβάλισμα” και “Παραδείσια” Δήμου Αμοργού. (δείτε εδώ)

Απόφαση 165/2023:

Aίτημα χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπλασης Βυζαντινού Οικισμού Χώρας Αμοργού(Φωτισμός Ανεμομύλων)”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 166/2023:

Έγκριση 2ης παράτασης του έργου “Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Κολοφάνας στην Αρκεσίνη Αμοργού”. (δείτε εδώ)

Απόφαση 167/2023:

Έγκριση 1ης παράτασης του έργου “Κατασκευή υπαίθριου θεάτρου στο δημοτικό σχολείο Αιγιάλης Αμοργού”. (δείτε εδώ)