Α.Ο.Ε. 112)14-9-2023 Έγκριση αίτησης υποβολής χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2021-2027